Assoc. Prof. Metin ŞARDAĞ

Van Yuzuncu Yil University

Personal CV

Educational Information
Ph.D. (2014 – 2019) Hacettepe University, Science Education
M.A. (2011-2013) Balıkesir University, Science Education
B.Sc. (2007-2011) Balıkesir University, Science Education
Theses
Ph.D. Sardag, M. (2019). Formative Assessment in Argumentation Based Science Education: A Conversation Analytic Research. Unpublished PhD Thesis. Hacettepe University, Turkey
M.A. Sardag, M. (2013). A study of test development to measure science process skills of 8th grade students. Unpublished MA. Thesis, Balikesir University, Turkey.
Work Experience
04/2019 – Dr., Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Education
07/2015- 04/2019 Research assistant, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Education
02/2014-07/2015 Research assistant, Hacettepe University, Faculty of Education
01/2012-02/2014 Research assistant, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Education
Scholarships
1 Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) 2228-B Doctoral Fellowship for Graduate Students (2013/2)
Science Section Editor on i3 Classroom LMS
Grade Unit
6th Force and motion
7th Solar system and beyond
7th Cell divisions
7th Pure substances and mixtures
7th Interaction of light with matter
7th Reproduction, growth and development in living organisms
7th Electric circuits
8th (in precess) Seasons and Climate
8th (in precess) DNA and Genetic Code

PROJECTS

1

Project Title: Perspectives for Lifelong STEM Teaching -Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development / 3C4Life

Funding Agency: European Commission- Erasmus +

Project No: 626139-NPP-1-2020-2-DE-EPPKA3-PI-POLICY

Year: 2021-2024 (3 Years)

Budget: Yaklaşık 2 Milyon Euro

Position: Araştırmacı

2

Project Title: Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities (MOST)

Funding Agency: European Commission- H2020-SwafS

Year: 2020-2023 (3 Years)

Budget: Around 1,8 Million Euro

Position: Researcher

3

Project Title: Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values (MaSDiV)

Funding Agency: European Commission- Erasmus+

Project No: 582943-EPP-1-2016-2-DE-EPPKA3-PI-POLICY

Year: 2017-2020 (3 Years) 

Budget: 1.913.005 Euro

Position: Researcher

4

Project Title: Strategies for Assessment in Inquiry Learning in Science (SAILS)

Funding Agency: European Commission- FP7 Project- Science in Society

Project No: 289085

Year: 2012-2016 (4 Years) 

Working Time: 1 March 2014 – 31 December 2015

Budget: 3.8 Million Euro

Position: Researcher

5

Project Title: Continuing Teacher Professional Development to Support the Teaching about Nature of Science

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) – SOBAG 1001

Project No: 111K527

Year: 15 August 2012- 15 March 2015

Working Time: 01 August 2014 – 15 March 2015

Budget: 195,696 ₺

Position: Scholarship holder

6

Project Title: Eğitim Fakültelerindeki Öğrenci Bağlılığı Profilinin Belirlenmesi ve Öğrenci Bağlılığı İle Teknoloji Entegrasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)(SOBAG) 3001

Proje No: 115K070

Year: July 15, 2015- July 15, 2017

Working Time: July 15, 2015 – September 25, 2015

Position: Scholarship holder

7

Project Title: Kızlar Steam İle Kariyerlerini Planlıyor 2

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 4004

Proje No: 121B920

Position: Educator

Year: 01.07.2021 / 01.07.2022

8

Project Title: Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem Uyumu ve Entegrasyonu III

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 2237-A

Position: Educator

9

Project Title: Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem Uyumu ve Entegrasyonu II

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 2237-A

Position: Educator

10

Project Title: Haydi Bilimle Aydınlanalım

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 4007

Proje No: 118B781

Position: Workshop Leader

Proje Başlangıç / Bitiş Tarihi: 20.07.2018 / 20.02.2019

11

Project Title: En İyi Öğretmenim Doğa: Okul öncesinde Doğa. Temelli Eğitim Uygulamaları

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 4004

Position: Educator

12

Project Title: Kimya Öğretmenlerine Yönelik Sorgulamaya Dayalı Öğretim Etkinlikleri ve Uygulamaları

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 4005

Project No: 117B302

Position: Guide

13

Project Title: Kimya Öğretmenlerine Yönelik FeTeMM Eğitimi ve Uygulamaları

Funding Agency: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)- 4005

Project No: 118B169

Position: Guide


PROJECTS SUPPORTED BY UNIVERSITY OR OTHER INSTITUTIONS / ACTIVITIES INCLUDED IN THE ORGANIZING COMMITTEE

1

Project Title: STEM & Makers Fest/Expo

Funding Agency: United States Embassy in Ankara

Year: 2018-2019 (2 years) 

Position: Researcher, Coordinator of the STEM & Makers Fest/Expo Van

2

Project Title: 3th STEM Teachers’ Conference and STEM & Makers Fest/Expo Turkey 2017

Funding Agency Hacettepe University

Project No: SBT-2017-15956

Year: 2017 (3 months) 

Position: Researcher

3

Project Title: 2nd STEM Teachers’ Conference and STEM & Makers Fest/Expo Turkey 2016

Funding Agency Hacettepe University

Project No: SBT-2016-12211

Year: 2016 (3 months) 

Position: Researcher

4

Project Title: 1st STEM Teachers’ Conference and STEM & Makers Fest/Expo Turkey 2015

Funding Agency Hacettepe University

Project No: 7878

Year: 2015 (3 months) 

Position: Researcher

 

PUBLICATIONS

Articles Published in SSCI, ESCI and ERIC Indexes

1

Kaya, G., Sardag, M. (2021). Understanding and assessing STEM teachers’ use of IBL to address achievement-related diversity: A case study from Turkey. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) 7(4), 283-295. https://doi.org/10.21891/ jeseh.962465 [ERIC]

2

Şardağ, M. ve İzci, K. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik muhakeme becerilerinin öğrenci yazılı cevaplarını yorumlamaları yoluyla incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 495-520. doi: 10.9779/pauefd.808745. [ESCI]

3

Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. &, Gök M. (2021). An examination of the relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence. International Journal of Progressive Education, 17(4), 155-170. Doi: 10.29329/ijpe.2021.366.10 [ERIC]

4

Kaya, G., Sardag, M., Cakmakci, G., Doğan, N., İrez, S., & Yalaki, Y. (2016). Discourse patterns and communicative approaches for teaching. Education and Science,41(185), 83-99. [SSCI].

5

Sardag, M., Aydin, S., Kalender, N., Tortumlu, S., Ciftci, M., Perihanoglu, S. (2014). Theintegration of nature of science in the new secondary physics, chemistry, and biology curricula. Education and Science, 39(174), 233-248. [SSCI].

Articles Published in National Journals

1

Şardağ, M. (2020). STEM eğitiminde etkileşimsel süreçler. STEM Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-20.

2

Tüysüz, M., Şardağ, M., & Durukan, A. (2017). Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi14(1), 1657-1696.

3

İzci, K., & Şardağ, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Ölçme-Değerlendirme Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 439-471.

4

Şardağ, M., & Kocakülah, A. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-32.

5

Sinan, O., Sardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., Karabacak, U. (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(1), 68-100.

6

Kocakülah A. & Şardağ M. (2013).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Oluşumu Hakkındaki Kavramsal Anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1-14.

Book / Book Chapters

1

Şardağ, M. (2021) Erken çocukluk yıllarında fen okuryazarlığı ve dijital kültür H. Artun, A. Parlak Rakap (Eds.), Erken çocuklukta fen ve teknoloji içinde (ss. 142-154). Ankara: Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik.

2

Şardağ, M., & Tüysüz, M. (2020). Fen bilimleri eğitiminde sanal laboratuvarlar. H. Artun, S. Aydın-Günbatar, & M. S. Günbatar (Eds.), Fen öğretiminde teknoloji eğilimleriiçinde (ss. 329-350). Ankara: Pegem Akademi.

3

Şardağ, M. (2020). Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar. H. Ş. Ayvacı (Ed.), Fen öğretim programları içinde (ss. 1-18). Ankara: Pegem Akademi.

4

Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G., & Çakmakcı, G. (2018) Fen ve Mühendislik Uygulamaları. A. Tekbıyık & G. Çakmakcı (Eds), Fen Bilimleri öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Soru Örnekleriyle İlişkilendirilmiş) içinde (ss. 239-264). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

5

Şardağ, M. & Baştemur, Ş. (2018). Fen ve Yaratıcılık. A. Parlak-Rakap (Ed.), Erken Çocuklukta Fen Eğitimi içinde (ss. 323-370). Ankara: Eğiten Yayıncılık.

6

Dogan, N., Cakmakci, G., Irez, S., Yalaki, Y., Erdas, E., Kaya, G., Ozer, F., Han, Tosunoglu, C., Altiner, Z. B., Bala, V. G., Ertugrul, G., Sardag, M., Koylu, N. Z. & Gunsever, G. (2016). In Y. Yalaki (Ed.), Etkinliklerle Bilimin Doğasının Öğretimi (Genişletilmiş 2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/191701_ekitap.pdf

Translated Books / Book Chapters

1

Boerée, C., Doorman, M., Jonker, V., Mol, A., Wijers, M., Maaß, K., & Mickler, S. (2020). Matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin kapsayıcı bir eğitim açısından desteklenmesi: Çeşitliliğin ele alınması ve temel değerlerin teşvik edilmesi [Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values] (M. Şardağ, G. Kaya, H. Özcan, & G. Çakmakcı, Çev.). Pusula. http://fs.hacettepe.edu.tr/hstem/dosyalar/masdiv.pdf  

2

Şardağ, M. (Çevirmen) (2018). Dönüt Verme ve Akran Değerlendirmesi. Çev. Ed. S. Durmuş, A. S. İpek, B. Yıldız) STEM Öğretimi için 20 Strateji içinde (ss. 221-227) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

3

Finlayson, O., McLoughlin, E., Coyle, E., McCabe, D., Lovatt, J., & van Kampen, P. (2015). Sails sorgulama ve değerlendirme üniteleri (G. Çakmakçı, G. Kaya, M. Şardağ, Y. Yalaki, & B. Akkoyunlu, Çevirenler. G. Çakmakçı & G. Kaya Eds. 1. Basım ed.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Papers Presented at International Scientific Conferances

1

Sardag, M., & Cakmakci, G. (2021, August). Epistemic resources and questions in argumentation-based science classrooms. Paper presented at the 14th European Science Education Research Association (ESERA 2021) Conference, Braga, Portugal, 30 August – 3 September 2021.

2

Uzun, E., Şardağ, M., & Çakmakcı, G. (2021, Ağustos) Sosyo-bilimsel konuların medya haberleri aracılığı ile incelenmesi. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı, Nevşehir Ankara.

3

İlkyaz, O. C. & Şardağ, M. (2021, Ağustos). Toprak ve içilebilir su kalitesi okul toplum projeleri. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı’nda poster olarak sunulmuştur, Nevşehir, Türkiye

4

Demir, N. & Şardağ, M. (2021, Ağustos). Okul toplum proje uygulaması: Atık yağlar. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı’nda poster olarak sunulmuştur, Nevşehir, Türkiye

5

Şardağ, M. (2021, Temmuz). Fen bilgisi öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sosyobilimsel bir konu olarak koronavirüse karşı aşılanmaya yönelik argümanlarının değerlendirilmesi. VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, Aksaray, Türkiye.

6

Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2019, August). Classroom interactional management in achievement-related diversity science and math classrooms. Paper presented at 13th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Bologna, Italy.

7

Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, April). A mentoring process for professional development of pre-service science teachers. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.

8

Gök M., Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, June). The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence. Paper presented at Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey.

9

Durukan A., Tüysüz M., Şardağ M., Boynukara Z. (2018, April). Inconsistencies, challenges, and solution proposals referring core course plans: A self and peer assessment study. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.

10

Durukan A., Temür A., Artun H., Tüysüz M., Şardağ M. (2018, April). Reflections from the virtual reality assisted laboratory applications in the education of pre-service science teachers. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.

11

Sardag, M., Tuysuz, M., & Durukan, A. (2017, September). The effect of inquiry-based learning approach on pre-service science teachers’ analytical chemistry learning. Paper presented at the International Contemporary Educational Research Congress. Muğla, Turkey.

12

İzci, K. & Sardag, M. (2017, May). Review of studies related to science teachers’ assessment literacy: Turkish case. Paper presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST). Ephesus-Kusadasi, Turkey.

13

Sardag, M., Kaya, G., & Cakmakci, G. (2016, November). A micro-analytic investigation of inquiry process in science classroom. Paper presented at the World Science and Technology Education Conference (ICASE). Antalya, Turkey.

14

Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2016, April). STEM & Makers Fest/Expo for public engagement. Paper presented at the 14th Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference: The Global Conference on Science Communication. İstanbul, Turkey.

15

Şardağ, M., & Kıngır, S. (2016 Haziran). Öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik davranışları ve çevre okuryazarlığı. III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye.

16

Cakmakci, G., Akkoyunlu, B., & Sardag, M. (2015, April). Strategies for assessment in inquiry learning in science (SAILS). Paper presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey.

17

Boyraz, U. & Şardağ, M. (2015, April). A case study from saıls (strategies for assessment of inquiry learning in science) project: The trace of acids, bases, and salts. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey,

18

Obalı, B. & Şardağ, M. (2015, April). A case study from sails (strategies for assessment of inquiry learning in science) project: Identification of gas. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey.

19

Şardağ, M., Yüzüak, A. V., & Kaptan, F. (2015, Haziran). 2011-2014 yılları arasında fen eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans tezlerin ı̇ncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye.

20

Yüzüak, A. V., Şardağ, M., & Kaptan, F. (2015, Haziran). Türkiye’de fen eğitimi alanında yapılmış olan doktora tezlerin çeşitli değişkenler açısından ı̇ncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye.

21

Sardag, M., Tortumlu, S., Kalender, N., Perihanoglu, S,. Ciftci, M., Aydin, S. (2014, September). The integration of nature of science in high school science curriculum documents in Turkey. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Porto, Portugal.

22

İzci, K. & Şardağ, M. (2014, Nisan). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf içi değerlendirmeyi kavrayışları. I. Eurasian Educational Research Congress (I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), İstanbul, Türkiye.

23

Öz, Aydın, S., Şardağ, M., Sıcaker, A., Ayverdi, L. (2013). Effective environmental education for prospective science teachers. Paper presented at the 5th World Conference On Educational Science. Sapienza University. Rome

24

Kocakülah, A. & Şardağ, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü oluşumu hakkındaki kavramsal anlamaları. 4 International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.

Papers Presented at National Scientific Conferances

1

Şardağ, M. (2021, Mayıs). Fen bilimleri öğretmenlerinin özel yetenekli bireylerdeki çeşitliliği ele alma durumları: bilim sanat merkezleri incelemesi. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Türkiye.

2

İzci K. & Şardağ M. (2016, Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenci cevaplarını analiz etme ve yorumlama kabiliyetleri. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.

3

Bakırcı H., Şardağ M., Durukan A. (2016, Eylül). Fen bilimleri öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında yaptıkları uygulamaların araştırılması. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.

4

Erdaş Kartal E., Han Tosunoğlu Ç., Kaya G., Özer F., Bala V.G., Şardağ M., ve diğ. (2016, Eylül). Bilimin doğası öğretimi için “içeriğe özgü” etkinlik geliştirilmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.

5

Şardağ, M. & Kocakülah, A. (2014, Eylül). Bilimsel süreç becerileri testi geliştirme çalışması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.

6

Salifoğlu, A., Sinan, O., & Şardağ, M. (2014, Eylül). Etkinliklerle bilimin doğasının kazandırılması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.

7

Sinan, O., Şardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., & Karabacak, Ü. (2012, Haziran). İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin fen tutumları ve özyeterliliklerinin incelenmesi.X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.

 

Next Article