Dr. Metin ŞARDAĞ

Van Yuzuncu Yil University

Publications

Publications
International Journal Articles
1 Kaya, G., Sardag, M., Cakmakci, G., Doğan, N., İrez, S., & Yalaki, Y. (2016). Discourse Patterns and Communicative Approaches for Teaching Nature of Science. Education and Science, 41(185), 83-99.
2 İzci, K., & Şardağ, M. (2016). Prospective Science Teachers’ Perceptions of Classroom Assessment. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 439-471.
3 Sardag, M., Aydin, S., Kalender, N., Tortumlu, S., Ciftci, M., Perihanoglu, S. (2014). The Integration of Nature of Science in the New Secondary Physics, Chemistry, and Biology CurriculaEducation and Science, 39(174), 233-248.
4 Sinan, O., Sardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., Karabacak, U. (2014). Investigation of Primary School Students’ Science Attitudes and Self-Efficacy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 68-100.
National Journal Articles
1 Tüysüz, M., Şardağ, M., & Durukan, A. (2017). Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi14(1), 1657-1696.
2 Şardağ, M., & Kocakülah, A. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-32.
3 Kocakülah A., & Şardağ M. (2013).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Oluşumu Hakkındaki Kavramsal Anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1-14.
Books, Books Chapters
1 Şardağ, M., & Tüysüz, M. (2020). Fen bilimleri eğitiminde sanal laboratuvarlar. H. Artun, S. Aydın-Günbatar, & M. S. Günbatar (Eds.), Fen öğretiminde teknoloji eğilimleriiçinde (ss. 329-350). Ankara: Pegem Akademi.
2 Şardağ, M. (2020). Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar. H. Ş. Ayvacı (Ed.), Fen öğretim programları içinde (ss. 1-18). Ankara: Pegem Akademi.
3 Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G., & Çakmakcı, G. (2018) Fen ve Mühendislik Uygulamaları. A. Tekbıyık & G. Çakmakcı (Eds), Fen Bilimleri öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Soru Örnekleriyle İlişkilendirilmiş) içinde (ss. 239-264). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
4 Şardağ, M. & Baştemur, Ş. (2018). Fen ve Yaratıcılık. A. Parlak-Rakap (Ed.), Erken Çocuklukta Fen Eğitimi içinde (ss. 323-370). Ankara: Eğiten Yayıncılık.
5 Şardağ, M. (Çevirmen) (2018). Dönüt Verme ve Akran Değerlendirmesi. Çev. Ed. S. Durmuş, A. S. İpek, B. Yıldız) STEM Öğretimi için 20 Strateji içinde (ss. 221-227) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
6 Finlayson, O., McLoughlin, E., Coyle, E., McCabe, D., Lovatt, J., & van Kampen, P. (2015). Sails sorgulama ve değerlendirme üniteleri (G. Çakmakçı, G. Kaya, M. Şardağ, Y. Yalaki, & B. Akkoyunlu, Çevirenler. G. Çakmakçı & G. Kaya Eds. 1. Basım ed.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
Previous Article
Next Article