Dr. Metin ŞARDAĞ

Van Yuzuncu Yil University

Publications

 

PUBLICATIONS
Articles Published in SSCI, ESCI and ERIC Indexes
1 Kaya, G., Sardag, M. (2021). Understanding and assessing STEM teachers’ use of IBL to address achievement-related diversity: A case study from Turkey. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) 7(4), 283-295. https://doi.org/10.21891/ jeseh.962465 [ERIC]
2 Şardağ, M. ve İzci, K. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik muhakeme becerilerinin öğrenci yazılı cevaplarını yorumlamaları yoluyla incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 495-520. doi: 10.9779/pauefd.808745. [ESCI]
3 Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. &, Gök M. (2021). An examination of the relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence. International Journal of Progressive Education, 17(4), 155-170. Doi: 10.29329/ijpe.2021.366.10 [ERIC]
4 Kaya, G., Sardag, M., Cakmakci, G., Doğan, N., İrez, S., & Yalaki, Y. (2016). Discourse patterns and communicative approaches for teaching. Education and Science,41(185), 83-99. [SSCI].
5 Sardag, M., Aydin, S., Kalender, N., Tortumlu, S., Ciftci, M., Perihanoglu, S. (2014). Theintegration of nature of science in the new secondary physics, chemistry, and biology curricula. Education and Science, 39(174), 233-248. [SSCI].
Articles Published in National Journals
1 Şardağ, M. (2020). STEM eğitiminde etkileşimsel süreçler. STEM Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-20.
2 Tüysüz, M., Şardağ, M., & Durukan, A. (2017). Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi14(1), 1657-1696.
3 İzci, K., & Şardağ, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Ölçme-Değerlendirme Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 439-471.
4 Şardağ, M., & Kocakülah, A. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-32.
5 Sinan, O., Sardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., Karabacak, U. (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(1), 68-100.
6 Kocakülah A. & Şardağ M. (2013).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Oluşumu Hakkındaki Kavramsal Anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1-14.
Book / Book Chapters
1 Şardağ, M. (2021) Erken çocukluk yıllarında fen okuryazarlığı ve dijital kültür H. Artun, A. Parlak Rakap (Eds.), Erken çocuklukta fen ve teknoloji içinde (ss. 142-154). Ankara: Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik.
2 Şardağ, M., & Tüysüz, M. (2020). Fen bilimleri eğitiminde sanal laboratuvarlar. H. Artun, S. Aydın-Günbatar, & M. S. Günbatar (Eds.), Fen öğretiminde teknoloji eğilimleriiçinde (ss. 329-350). Ankara: Pegem Akademi.
3 Şardağ, M. (2020). Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar. H. Ş. Ayvacı (Ed.), Fen öğretim programları içinde (ss. 1-18). Ankara: Pegem Akademi.
4 Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G., & Çakmakcı, G. (2018) Fen ve Mühendislik Uygulamaları. A. Tekbıyık & G. Çakmakcı (Eds), Fen Bilimleri öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Soru Örnekleriyle İlişkilendirilmiş) içinde (ss. 239-264). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
5 Şardağ, M. & Baştemur, Ş. (2018). Fen ve Yaratıcılık. A. Parlak-Rakap (Ed.), Erken Çocuklukta Fen Eğitimi içinde (ss. 323-370). Ankara: Eğiten Yayıncılık.
6 Dogan, N., Cakmakci, G., Irez, S., Yalaki, Y., Erdas, E., Kaya, G., Ozer, F., Han, Tosunoglu, C., Altiner, Z. B., Bala, V. G., Ertugrul, G., Sardag, M., Koylu, N. Z. & Gunsever, G. (2016). In Y. Yalaki (Ed.), Etkinliklerle Bilimin Doğasının Öğretimi (Genişletilmiş 2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/191701_ekitap.pdf
Translated Books / Book Chapters
1 Boerée, C., Doorman, M., Jonker, V., Mol, A., Wijers, M., Maaß, K., & Mickler, S. (2020). Matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin kapsayıcı bir eğitim açısından desteklenmesi: Çeşitliliğin ele alınması ve temel değerlerin teşvik edilmesi [Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values] (M. Şardağ, G. Kaya, H. Özcan, & G. Çakmakcı, Çev.). Pusula. http://fs.hacettepe.edu.tr/hstem/dosyalar/masdiv.pdf
2 Şardağ, M. (Çevirmen) (2018). Dönüt Verme ve Akran Değerlendirmesi. Çev. Ed. S. Durmuş, A. S. İpek, B. Yıldız) STEM Öğretimi için 20 Strateji içinde (ss. 221-227) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
3 Finlayson, O., McLoughlin, E., Coyle, E., McCabe, D., Lovatt, J., & van Kampen, P. (2015). Sails sorgulama ve değerlendirme üniteleri (G. Çakmakçı, G. Kaya, M. Şardağ, Y. Yalaki, & B. Akkoyunlu, Çevirenler. G. Çakmakçı & G. Kaya Eds. 1. Basım ed.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
Previous Article
Next Article