Assoc. Prof. Metin ŞARDAĞ

Van Yuzuncu Yil University

Conference Papers

Papers Presented at International Scientific Conferances
1 Sardag, M., & Cakmakci, G. (2021, August). Epistemic resources and questions in argumentation-based science classrooms. Paper presented at the 14th European Science Education Research Association (ESERA 2021) Conference, Braga, Portugal, 30 August – 3 September 2021.
2 Uzun, E., Şardağ, M., & Çakmakcı, G. (2021, Ağustos) Sosyo-bilimsel konuların medya haberleri aracılığı ile incelenmesi. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı, Nevşehir Ankara.
3 İlkyaz, O. C. & Şardağ, M. (2021, Ağustos). Toprak ve içilebilir su kalitesi okul toplum projeleri. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı’nda poster olarak sunulmuştur, Nevşehir, Türkiye
4 Demir, N. & Şardağ, M. (2021, Ağustos). Okul toplum proje uygulaması: Atık yağlar. II. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı’nda poster olarak sunulmuştur, Nevşehir, Türkiye
5 Şardağ, M. (2021, Temmuz). Fen bilgisi öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sosyobilimsel bir konu olarak koronavirüse karşı aşılanmaya yönelik argümanlarının değerlendirilmesi. VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, Aksaray, Türkiye.
6 Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2019, August). Classroom interactional management in achievement-related diversity science and math classrooms. Paper presented at 13th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Bologna, Italy.
7 Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, April). A mentoring process for professional development of pre-service science teachers. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
8 Gök M., Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, June). The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence. Paper presented at Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey.
9 Durukan A., Tüysüz M., Şardağ M., Boynukara Z. (2018, April). Inconsistencies, challenges, and solution proposals referring core course plans: A self and peer assessment study. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
10 Durukan A., Temür A., Artun H., Tüysüz M., Şardağ M. (2018, April). Reflections from the virtual reality assisted laboratory applications in the education of pre-service science teachers. Paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
11 Sardag, M., Tuysuz, M., & Durukan, A. (2017, September). The effect of inquiry-based learning approach on pre-service science teachers’ analytical chemistry learning. Paper presented at the International Contemporary Educational Research Congress. Muğla, Turkey.
12 İzci, K. & Sardag, M. (2017, May). Review of studies related to science teachers’ assessment literacy: Turkish case. Paper presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST). Ephesus-Kusadasi, Turkey.
13 Sardag, M., Kaya, G., & Cakmakci, G. (2016, November). A micro-analytic investigation of inquiry process in science classroom. Paper presented at the World Science and Technology Education Conference (ICASE). Antalya, Turkey.
14 Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2016, April). STEM & Makers Fest/Expo for public engagement. Paper presented at the 14th Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference: The Global Conference on Science Communication. İstanbul, Turkey.
15 Şardağ, M., & Kıngır, S. (2016 Haziran). Öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik davranışları ve çevre okuryazarlığı. III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye.
16 Cakmakci, G., Akkoyunlu, B., & Sardag, M. (2015, April). Strategies for assessment in inquiry learning in science (SAILS). Paper presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey.
17 Boyraz, U. & Şardağ, M. (2015, April). A case study from saıls (strategies for assessment of inquiry learning in science) project: The trace of acids, bases, and salts. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey,
18 Obalı, B. & Şardağ, M. (2015, April). A case study from sails (strategies for assessment of inquiry learning in science) project: Identification of gas. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey.
19 Şardağ, M., Yüzüak, A. V., & Kaptan, F. (2015, Haziran). 2011-2014 yılları arasında fen eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans tezlerin ı̇ncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye.
20 Yüzüak, A. V., Şardağ, M., & Kaptan, F. (2015, Haziran). Türkiye’de fen eğitimi alanında yapılmış olan doktora tezlerin çeşitli değişkenler açısından ı̇ncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye.
21 Sardag, M., Tortumlu, S., Kalender, N., Perihanoglu, S,. Ciftci, M., Aydin, S. (2014, September). The integration of nature of science in high school science curriculum documents in Turkey. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Porto, Portugal.
22 İzci, K. & Şardağ, M. (2014, Nisan). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf içi değerlendirmeyi kavrayışları. I. Eurasian Educational Research Congress (I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), İstanbul, Türkiye.
23 Öz, Aydın, S., Şardağ, M., Sıcaker, A., Ayverdi, L. (2013). Effective environmental education for prospective science teachers. Paper presented at the 5th World Conference On Educational Science. Sapienza University. Rome
24 Kocakülah, A. & Şardağ, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü oluşumu hakkındaki kavramsal anlamaları. 4 International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.
Papers Presented at National Scientific Conferances
1 Şardağ, M. (2021, Mayıs). Fen bilimleri öğretmenlerinin özel yetenekli bireylerdeki çeşitliliği ele alma durumları: bilim sanat merkezleri incelemesi. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Türkiye.
2 İzci K. & Şardağ M. (2016, Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenci cevaplarını analiz etme ve yorumlama kabiliyetleri. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
3 Bakırcı H., Şardağ M., Durukan A. (2016, Eylül). Fen bilimleri öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersi kapsamında yaptıkları uygulamaların araştırılması. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
4 Erdaş Kartal E., Han Tosunoğlu Ç., Kaya G., Özer F., Bala V.G., Şardağ M., ve diğ. (2016, Eylül). Bilimin doğası öğretimi için “içeriğe özgü” etkinlik geliştirilmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
5 Şardağ, M. & Kocakülah, A. (2014, Eylül). Bilimsel süreç becerileri testi geliştirme çalışması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
6 Salifoğlu, A., Sinan, O., & Şardağ, M. (2014, Eylül). Etkinliklerle bilimin doğasının kazandırılması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
7 Sinan, O., Şardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., & Karabacak, Ü. (2012, Haziran). İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin fen tutumları ve özyeterliliklerinin incelenmesi.X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.

 

Previous Article