Dr. Metin ŞARDAĞ

Van Yuzuncu Yil University

Conference Papers

International Conference Papers
1 Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2019, August). Classroom Interactional Management in Achievement-Related Diversity Science and Math Classrooms. Paper presented at 13th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Bologna, Italy.
2 Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, April). A Mentoring Process for Professional Development of Pre-Service Science Teachers, paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
3 Gök M., Şardağ M., Tüysüz M., Durukan A. (2018, June). The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence, paper presented at Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey.
4 Durukan A., Tüysüz M., Şardağ M., Boynukara Z. (2018, April). Inconsistencies, Challenges, and Solution Proposals Referring Corecourse Plans: A Self and Peer Assessment Study, paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
5 Durukan A., Temür A., Artun H., Tüysüz M., Şardağ M. (2018, April). Reflections from the Virtual Reality Assisted Laboratory Applications in the Education of Pre-Service Science Teachers”, paper presented at 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey.
6 Sardag, M., Tuysuz, M., & Durukan, A. (2017, September). The Effect of Inquiry-Based Learning Approach on Pre-Service Science Teachers’ Analytical Chemistry Learning, Paper presented at the International Contemporary Educational Research Congress. Muğla, Turkey.
7 İzci, K., & Sardag, M. (2017, May). Review of Studies Related To Science Teachers’ Assessment Literacy: Turkish Case, Paper presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST). Ephesus-Kusadasi, Turkey.
8 Sardag, M., Kaya, G., & Cakmakci, G. (2016, November). A Micro-Analytic Investigation of Inquiry Process in Science Classroom, Paper presented at the World Science and Technology Education Conference (ICASE). Antalya, Turkey. Retrieved from http://www.icase2016.org/wp-content/uploads/2016/10/ICASE2016-Abstract_Book.pdf
9 Kaya, G., Sardag, M., & Cakmakci, G. (2016, April). STEM & Makers Fest/Expo for Public Engagement. Paper presented at the 14th Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference: The Global Conference on Science Communication. İstanbul, Turkey. Retrieved from http://pcst-2016.org/wp-content/uploads/2016/04/PCST2016-Abstract_Book-v6.pdf
10 Şardağ, M., & Kıngır, S. (2016 Haziran) Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Davranışları ve Çevre Okuryazarlığı. III. Eurasian Educational Research Congress (III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi) Muğla, Türkiye.
11 Cakmakci, G., & Sardag, M. (2015, June) Teachers’ Reflections upon Inquiry Learning and Assessment in Science. Paper presented at the 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, New Jersey, ABD.
12 Cakmakci, G., Akkoyunlu, B., & Sardag, M. (2015, April) Strategies For Assessment In Inquiry Learning In Science (SAILS). Paper presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey. Retrieved from http://www.ioste2015.org/wp-content/uploads/2014/11/IOSTE-Programme-Abstract-Book_v7.pdf
13 Boyraz, U., & Şardağ, M. (2015, April) A Case Study from SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) project: The Trace of Acids, Bases, and Salts. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey, Retrieved from http://www.ioste2015.org/wp-content/uploads/2014/11/IOSTE-Programme-Abstract-Book_v7.pdf
14 Obalı, B., & Şardağ, M. (2015, April) A Case Study from SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) project: Identification of Gas. Poster presented at The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İstanbul, Turkey. Retrieved from http://www.ioste2015.org/wp-content/uploads/2014/11/IOSTE-Programme-Abstract-Book_v7.pdf
15 Şardağ, M., Yüzüak, A. V., & Kaptan, F. (2015, Haziran). 2011-2014 Yılları Arasında Fen Eğitimi Alanında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezlerin İncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye, Erişim Adresi: http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitabı2015.pdf
16 Yüzüak, A. V., Şardağ, M., & Kaptan, F. (2015, Haziran). Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Yapılmış Olan Doktora Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress (II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Ankara, Türkiye, Erişim Adresi: http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitabı2015.pdf
17 İzci, K., Şardağ, M., (2014, Nisan) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Değerlendirmeyi Kavrayışları, I. Eurasian Educational Research Congress (I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), İstanbul, Türkiye, Erişim Adresi: http://ejercongress.org/pdf/bildirikitapcigi.pdf
18 Öz, Aydın, S., Şardağ, M., Sıcaker, A., Ayverdi, L. (2013). Effective Environmental Education For Prospective Science Teachers. 5th World Conference On Educational Science. Sapienza University. Rome
National Conference Papars
1 İzci K., Şardağ M. (2016, Eylül). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Cevaplarını Analiz Etme ve Yorumlama Kabiliyetleri. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
2 Bakırcı H., Şardağ M., Durukan A. (2016, Eylül). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Kapsaminda Yaptiklari Uygulamalarin Araştirilmasi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
3 Erdaş Kartal E., Han Tosunoğlu Ç., Kaya G., Özer F., Bala V.G., Şardağ M., ce diğ. (2016, Eylül). Bilimin Doğasi Öğretimi İçin “İçeriğe Özgü” Etkinlik Geliştirilmesi”, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
4 Şardağ, M., Kocakülah, A. (2014, Eylül). Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
5 Salifoğlu, A., Sinan, O., Şardağ, M. (2014, Eylül). Etkinliklerle Bilimin Doğasının Kazandırılması, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
6 Sinan, O., Şardag, M., Salifoglu, A., Cakır, C., Karabacak, Ü., (2012, Haziran) İlköğretim 5-8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları Ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
Previous Article